Blogginlägg om pellets

Vid valet utav pellets och tillverkare kan det ur miljösynpunkt också vara viktigt att se över hur tillverkaren arbetar. Något som man kan se som mycket positiv är om pellets närproducerats, alltså tillverkats utav enbart lokala råvaror från fabrikens omgivning. Detta talar då bland annat för att frakten utav trä är kort och betydligt mycket mer miljövänlig än om sågverk på ett längre avstånd samarbetades med. För någon som är intresserad utav att påverka miljön på detta sätt är även detta viktigt att se över då man skall välja sin pellets. Aktuell nyhet för hållbart. Klicka på länken för att ta del av mer information om du är nyfiken på hållbart.

Posted by Carlson 832 days ago