Aktuell post om mobil marknadsföring

En helt ny marknadsföringsmarknad har tillkommit i mobilerna. Att nå ut till människors mobiler är en helt ny utmaning än vad reklammakarna tidigare ställts inför. Aktuell uppdatering gällande appar. Här finner du ytterligare information i ämnet gällande appar.

Posted by Berg 732 days ago